Upravni odbor

Člani upravnega odbora gasilske zveze Krško

Sandi Lekše Predsednik
Stanko Kostevc  Namestnik predsednika
Franc Žibert Podpredsednik
Robert Kostevc Podpredsednik
Sabina Omerzu Tajnica
Matjaž Jurečič Blagajnik
Marko Mlakar Član
Mojca Kerin Članica
Borut Arh Član
   

Zapisniki sej:

Zapisnik 1. seje UO GZ Krško – 17.4.2023

Zapisnik 1. korespondenčne seje UO GZ Krško 19.6.2023

Zapisnik 2. seje UO GZ Krško- 15.05.2023

Zapisnik 3. seje UO GZ Krško – 31.08.2023

Zapisnik 2. korespondenčne seje UO GZ Krško 13.10.2023

Zapisnik 3. korespondenčne seje UO GZ Krško 03.11.2023

Zapisnik 4. korespondenčne seje UO GZ Krško 12.11.2023

Zapisnik 4. seje UO GZ Krško 12.12.2023