Poveljstvo

Člani poveljstva pri gasilski zvezi Krško

Borut Arh Poveljnik GZ
Boštjan Letnar Namestnik poveljnika GZ /sektorski poveljnik – Leskovec
Darko Prah Podpoveljnik GZ /sektorski poveljnik – Senovo
Stanislav Vene Podpoveljnik GZ
Peter Blatnik pomočnik poveljnika GZ – naprave za zaščito dihal /sektorski poveljnik – Krško
Matjaž Račič Pomočnik poveljnika GZ – radijske zveze
Damjan Reberšak Pomočnik poveljnika GZ – za ukrepe pri nevarnih snoveh
Uroš Selič Pomočnik poveljnika GZ – za poklicno gasilstvo
Drobnič Miro Član
Damjan Kerin Član /sektorski poveljnik – Raka
Aleš Kranjčevič Član
Viktor Baznik ml. Član /sektorski poveljnik – Podbočje

 

Zapisniki sej: