Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora gasilske zveze Krško

Stanislav Dvoršek Predsednik 
Jože Požun Član
Zvonimir Kerin Član

 

Zapisniki sej: